مقاله ها

درخواست کتاب Coding لغات ازمون های ارشد و دکتری

نوشته شده توسط محسن. Posted in Uncategorised

درخواست کتاب Coding لغات ازمون های ارشد و دکتری


 هزینه اصلی: 115000 تومان

 هزینه به همراه تخفیف: 74000 تومان + هزینه پست (6000 تومان برای ساکنین تهران و کرج، 10000 تومان برای ساکنین شهرستانی)

 

برای خرید می توانید از طریق یکی ازدو روش زیر اقدام کنید:

 1)      از طریق واریز به کارت : 6219861016244393 (به نام محسن ترقی)

 2)      از طریق واریز به حساب : 86980051414441  ( به نام محسن ترقی)

 

 نحوه دریافت کتاب: بعد از پرداخت، نام کتاب مورد نظر و شماره پیگیری پرداخت را به همراه آدرس کامل، کد پستی دقیق و نام کامل دریافت کننده به آدرس

 Email:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  و یا   Email:   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   ارسال فرمایید. 

 کتاب مورد نظر حد اکثر تا یک هفته بعد از Email شما، به دستتان خواهد رسید.موفق باشید. 

 

درخواست کتاب Coding College II

نوشته شده توسط محسن. Posted in Uncategorised

درخواست کتاب  Coding College II


هزینه اصلی: 106000 تومان

هزینه به همراه تخفیف: 69000 تومان + هزینه پست (6000 تومان برای ساکنین تهران و کرج، 10000 تومان برای ساکنین شهرستانی)

 

برای خرید می توانید از طریق یکی ازدو روش زیر اقدام کنید:

 

1)      از طریق واریز به کارت : 6219861016244393 (به نام محسن ترقی)

2)      از طریق واریز به حساب : 86980051414441  ( به نام محسن ترقی)

 

نحوه دریافت کتاب: بعد از پرداخت، شماره پیگیری پرداخت را به همراه آدرس کامل، کد پستی دقیق و نام کامل دریافت کننده به آدرس

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا   Email:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   ارسال فرمایید. 

کتاب مورد نظر حد اکثر تا یک هفته بعد از Email شما، به دستتان خواهد رسید.موفق باشید. 

 درخواست کتاب Coding College I

نوشته شده توسط محسن. Posted in Uncategorised

درخواست کتاب  Coding College I

 

هزینه اصلی: 94000 تومان

هزینه به همراه تخفیف: 61000 تومان + هزینه پست (6000 تومان برای ساکنین تهران و کرج، 10000 تومان برای ساکنین شهرستانی)

 

برای خرید می توانید از طریق یکی ازدو روش زیر اقدام کنید:

 

1)      از طریق واریز به کارت : 6219861016244393 (به نام محسن ترقی)

2)      از طریق واریز به حساب : 86980051414441  ( به نام محسن ترقی)

 

نحوه دریافت کتاب: بعد از پرداخت، شماره پیگیری پرداخت را به همراه آدرس کامل، کد پستی دقیق و نام کامل دریافت کننده به آدرس

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا   Email:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   ارسال فرمایید. 

کتاب مورد نظر حد اکثر تا یک هفته بعد از Email شما، به دستتان خواهد رسید.موفق باشید. 

 

درخواست کتاب Coding High School(لغات دبیرستان های امریکا)

نوشته شده توسط محسن. Posted in Uncategorised

درخواست کتاب Coding High School(لغات دبیرستان های امریکا)

 

  هزینه اصلی: 143000 تومان

 هزینه به همراه تخفیف: 93000 تومان + هزینه پست (6000 تومان برای ساکنین تهران و کرج، 10000 تومان برای ساکنین شهرستانی)

 

برای خرید می توانید از طریق یکی ازدو روش زیر اقدام کنید:

 1)      از طریق واریز به کارت : 6219861016244393 (به نام محسن ترقی)

 2)      از طریق واریز به حساب : 86980051414441  ( به نام محسن ترقی)

 

 نحوه دریافت کتاب: بعد از پرداخت، نام کتاب مورد نظر و شماره پیگیری پرداخت را به همراه آدرس کامل، کد پستی دقیق و نام کامل دریافت کننده به آدرس

 Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا   Email:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   ارسال فرمایید. 

 کتاب مورد نظر حد اکثر تا یک هفته بعد از Email شما، به دستتان خواهد رسید.موفق باشید. 

 

 


درخواست کتاب Coding تافل

نوشته شده توسط محسن. Posted in Uncategorised

درخواست کتاب Coding تافل

 

هزینه اصلی: 82000 تومان

هزینه به همراه تخفیف: 53000 تومان + هزینه پست (6000 تومان برای ساکنین تهران و کرج، 10000 تومان برای ساکنین شهرستانی)

 

برای خرید می توانید از طریق یکی ازدو روش زیر اقدام کنید:

 

1)      از طریق واریز به کارت : 6219861016244393 (به نام محسن ترقی)

2)      از طریق واریز به حساب : 86980051414441  ( به نام محسن ترقی)

 

نحوه دریافت کتاب: بعد از پرداخت، شماره پیگیری پرداخت را به همراه آدرس کامل، کد پستی دقیق و نام کامل دریافت کننده به آدرس

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا   Email:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   ارسال فرمایید. 

کتاب مورد نظر حد اکثر تا یک هفته بعد از Email شما، به دستتان خواهد رسید.موفق باشید.